Goldsmith Hall. New York, NY 90210

Admissions of students without regard to race, color

logo Edu Academy

123 456 789

info@example.com

Locaties

In de 5 grote steden

Locaties

Locaties

logo Edu Academy

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Onderwijsassistent

Worthwhile School

I called School Time and my husband and son came with me for the tour. We felt the magic immediately.

Alexa fon Tobel

CEO

5.0
2016-03-14T15:19:08+00:00

Alexa fon Tobel

CEO

I called School Time and my husband and son came with me for the tour. We felt the magic immediately.

Positive Impact

Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.

Alexa fon Tobel

CEO

2016-03-14T15:19:18+00:00

Alexa fon Tobel

CEO

Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
2.0
2

Opleiding tot onderwijsassistent voortgezet onderwijs en basisonderwijs (verkort/deeltijd MBO niveau 4) Erkend door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (crebo 25485).

In het basisonderwijs wordt al veel gebruik gemaakt van onderwijsassistenten. Het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) is ook volop in ontwikkeling. Veel scholen wijzigen de werkvorm van de lessen in zowel de basisvorming als de bovenbouw van het VMBO.

Start september en januari
Toelating leeftijd vanaf 20 jaar
Leslocatie Eindhoven, Utrecht (nabij Utrecht CS) Amsterdam, Den Haag en Rotterdam
Lesdagen één avond per twee weken
Stageduur minimaal 12 uur per week
Omvang een jaar (met mogelijkheid tot verlening)
Diploma Onderwijsassistent MBO niveau 4 (erkend door het Ministerie van Onderwijs)
Deelnameprijs € 1.590,00

Variva Opleidingen biedt diverse opleidingen aan voor personen werkzaam in het onderwijs, of zij die in het onderwijs willen gaan werken. Wij zijn een kleine school maar zijn ‘groot’ geworden door het opleiden van onderwijsassistenten. Inmiddels zijn wij voor volwassenen die (willen) werken in een school de grootste en beste deeltijdopleider voor het beroep!

Onze visie is de praktijk, die is altijd bepalend voor de opleidingen die we verzorgen. Kort, krachtig en kwaliteit. Dat is het uitgangspunt van de opleidingen die verzorgd worden door docenten uit de praktijk. De docenten van Variva zijn werkzaam in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Onderwijsassistent

Opleiding tot onderwijsassistent voortgezet onderwijs en basisonderwijs (verkort/deeltijd MBO niveau 4) Erkend door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (crebo 25485).

In het basisonderwijs wordt al veel gebruik gemaakt van onderwijsassistenten. Het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) is ook volop in ontwikkeling. Veel scholen wijzigen de werkvorm van de lessen in zowel de basisvorming als de bovenbouw van het VMBO.

Het lesgeven stelt steeds hogere eisen aan de leraar, maar ook de organisatie van de school. Het is zaak dat gebruik wordt gemaakt goede werkvormen en dat de wijze waarop de lessen worden gegeven aangepast worden aan de eisen van de tijd, én de leerlingen!

Veel scholen in het basis- en speciaalonderwijs maken al gebruik van onderwijsassistenten. Je kunt voor allerlei taken worden ingezet, ondersteuning van de leerkracht, begeleiding van groepjes of individuele leerlingen, ondersteuning bij activiteiten maar ook werk ‘buiten de klas’ kan door een onderwijsassistent worden gedaan.

Ook het voortgezet onderwijs heeft de Onderwijsassistent ontdekt. Met name de beroepsgerichte sector in de bovenbouw VMBO is bij uitstek geschikt voor de inzet van onderwijsassistenten. De bovenbouw bestaat uit leerjaar 3 en 4. In het 4e jaar nemen leerlingen deel aan het examen (De leeftijd van leerlingen in de bovenbouw varieert van ongeveer 14 tot 17 jaar).

In de onderbouw van het VMBO wordt ook vaker op een andere wijze, bijvoorbeeld projectmatig, gewerkt. Ook hier is de onderwijsassistent een welkome ondersteuning voor het onderwijsteam. Dit geldt ook voor de Regionale Opleidings Centra (ROC’s) en de vakscholen. De leeftijd van de leerlingen varieert dan van 17 tot 21 jaar. Daarnaast zie je veel onderwijsassistenten in HAVO en VWO ondersteunen in bijv. de mediatheek.

De onderwijsassistent verricht werkzaamheden in de onderbouw of bovenbouw van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, het ROC of een vakschool. Het betreft eenvoudige onderwijsinhoudelijke taken, ondersteuning van de leerlingen in het te volgen lesprogramma, het houden van toezicht en controle, surveilleren tijdens examens / buiten lessen, deelname aan schoolactiviteiten en aan overlegsituaties, toezicht en begeleiding in Open Leercentrum (OLC).

De werkzaamheden zijn erop gericht de leraar te ondersteunen bij het werken met leerlingen. Het voordeel van het werken in een team van leraren / onderwijs-assistenten is dat de leraar meer tijd kan vrij maken voor kerntaken zoals: individuele gesprekken met leerlingen, inhoudelijke verdieping en voorbereiding van het lesprogramma

De opleidingsduur is afhankelijk van de vooropleiding en ervaring en duurt minimaal één jaar en maximaal 2 jaar. Eén avond per week vindt een gezamenlijke bijeenkomst plaats. Daarnaast wordt tweemaal per jaar een bijeenkomst georganiseerd voor een gehele dag. De opleiding bevat een verplichte stage van tenminste 12 uur per week. Doorgaans zal het stageadres de school zijn waar je al werkt of gaat werken. In het geval je geen stageadres hebt is het mogelijk dat Variva Opleidingen je daarbij helpt.

De opleiding is dus duaal. Leren en werken. Het werken, of volgen van stage, is een wezenlijk onderdeel van de opleiding. Wat je hebt geleerd en gedaan in de praktijk wordt aangetoond door middel van de door jou ontwikkelde competenties en vastgelegd in een zg. portfolio. Na afronding van de opleiding ontvang je het erkende diploma “Pedagogisch Werk – Onderwijsassistent” MBO niveau 4.

In deze opleiding staat het beroepsgericht werken centraal en wordt een diploma verkregen waarmee de student zowel kan werken in het (speciaal) basisonderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. Het studieprogramma heeft betrekking op de onderstaande kerntaken en werkprocessen:

Basisdeel Kerntaak 1: Begeleiden van kinderen/leerlingen bij hun ontwikkeling;

 1. je inventariseert de behoeften en wensen van het kind / de leerling
 2. je bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 3. je richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten
 4. je stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
 5. je stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten
 6. je ondersteunt bij verzorgende taken
 7. je zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 8. je evalueert de werkzaamheden
  Profieldeel:
 9. je bereidt de uitvoering van lesactiviteiten voor
 10. je voert lesactiviteiten uit
 11. je biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte lesactiviteiten aan

Basisdeel Kerntaak 2: Werken aan kwaliteit en deskundigheid;

 1. je werkt aan de eigen deskundigheid
 2. je werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
  Profieldeel:
 3. je voert voorwaardelijke werkzaamheden uit voro het lesprogramma
 4. je voert administratieve taken uit
 5. je houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen
 6. je voert coördinerende taken binnen de school uit

Keuzedelen

Met ingang van september 2016 zijn keuzedelen onderdeel van een MBO opleiding.Keuzedelen zijn bedoeld als verdieping of verbreding van het beroep. Zoals het woord aangeeft kan je zelf kiezen uit onderstaande keuzedelen:

– Onderwijsassistent VO / MBO

– Diversiteit

– Jeugd- en opvoedhulp

– Voorbereiding HBO

– Combifunctionaris IKC / Brede school

De lessen en opdrachten zijn opgebouwd rondom bovenstaande kerntaken en werkprocessen. We hebben dit op een uitdagende, competentiegerichte wijze, vormgegeven waarbij je, naast de contacten met de opleiding, ook veel contact onderhoudt met je medestudenten.

Tijdens de opleiding toetsen we de volgende onderdelen:

 • Nederlandse taal
 • Engelse taal
 • Rekenvaardigheden

De opleiding wordt afgesloten door middel van praktijkexamens gedurende het schooljaar.

Opleidingsniveau: 4 MBO erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen

Vooropleiding: HAVO of MBO niveau 3 (of vergelijkbaar of hoger). Bij een lager vooropleidingsniveau adviseren we je eerst de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 3 te volgen. Indien dit geen passend traject is wordt op basis van intake geschiktheid voor de opleiding vastgesteld. Je moet dan rekening houden met een langere opleidingsduur.

Stageduur: 480 uur ( of dienstbetrekking van tenminste 12 uur per week)

Studieduur en studiebelasting (indicatief): één jaar / studiebelasting 12 uur per week exclusief bijeenkomsten, exclusief de stage.Lesgeld: € 1.980,- / toetsing- licentiekosten € 450,- / Examengeld € 450,-

Indien een tweede jaar noodzakelijk is betreft dit een maatwerktraject. De kosten van een tweede jaar worden vooraf vastgesteld op basis van hetgeen je nog moet doen (dit is naar rato van het lesgeld). Indien bij intake wordt aangegeven dat je rekening moet houden met een langere opleidingsduur word je  ook over de kosten hiervan geïnformeerd.

Voor herkansingen worden geen extra kosten berekend. De boeken van de opleiding bestaan uit een ‘digitale schooltas’. De kosten hiervan bedragen € 108,-

Indien je eerder een diploma bij Variva hebt behaald (niveau 3 of 4) wordt een korting verleend van € 450,- op het lesgeld.

Onze opleidingslocaties bevinden zich in Utrecht (nabij Utrecht CS), Amsterdam, Rotterdam, Den Haag  en Eindhoven. Opleidingen starten telkens per september en januari. Alle locaties zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Download brochure

Ut rutrum tincidunt justo convallis dignissim. Proin maximus sagittis tempor.

Download App

Ut rutrum tincidunt justo convallis dignissim. Proin maximus sagittis tempor.

Download Calendar

Ut rutrum tincidunt justo convallis dignissim. Proin maximus sagittis tempor.